immigrata italština

přistěhovalec, imigrant

Význam immigrata význam

Co v italštině znamená immigrata?

immigrata

femminile di immigrato

Překlad immigrata překlad

Jak z italštiny přeložit immigrata?

immigrata italština » čeština

přistěhovalec imigrant

Příklady immigrata příklady

Jak se v italštině používá immigrata?

Citáty z filmových titulků

Scoprì che la Talm Accademy fu fondata. nel 1895 da una certa Helena Markos, immigrata greca, che la popolazione locale sosteneva fosse una strega.
Objevila, že Tamská akademie byla založena. roku 1895 jistou Helenou Markosovou, řeckou imigrantkou, a že místní lidé věřili tomu, že je čarodějnice.
Ho condotto una donna immigrata alla impiccagione.
Přivezl jsem emigrantku na popravu.
Sua madre era una povera immigrata che lavorava come cameriera.
Jeho matka byla chudá imigrantka, pokojská v hotelu Great Northern.
No, era immigrata qui.
Ne, byla imigrantka.
Dove cazzo l'avevi trovata quella immigrata? Quell'alcolizzata, quella troia probabilmente sieropositiva.
Tahle imigrantka, alkoholička, určitě HIV pozitivní.
Abbiamo assunto un'immigrata clandestina.
Zaměstnávali jsme ilegálního vetřelce!
Voglio che tu sia forte, e dubito che il conforto di un'immigrata che indossa i vecchi pantacollant di tua mamma ti aiutera' a esserlo.
Chci, abys byl silný a nepřeji si, abys musel hledat útěchu u nějakého přivandrovalce ve starých teplákách své matky, aby ses tak cítil.
Ora non vorrei dover controllare la tua posizione di immigrata.
Nechci, abych musel kontrolovat tvůj přistěhovalecký status.
Del tipo, gente immigrata che ama il gioco d'azzardo.
Něco jako všechny imigrantské skupiny milují hazard.
Veramente, la mia famiglia e' immigrata dal Canada.
No ve skutečnosti se moje rodina přistěhovala z Kanady.
Sfortunatamente, Catalina era un'immigrata clandestina, e pensava che quelle squadre SWAT fossero li' per lei.
Bohužel je Catalina ilegální přistěhovalec a myslela si, že jsou tam ty SWAT jednotky kvůli ní.
Abbiamo trovato un'immigrata clandestina nell'ambulatorio.
Vzadu jsme našli ilegální přistěhovalkyni.
Sei un'immigrata?
Jsi snad imigrant?
Madre tedesca, probabilmente immigrata in questo paese negli anni 50.
Německá matka, nejspíš emigrovala do země v padesátých letech.

Možná hledáte...