immigrazione italština

imigrace, přistěhovalectví

Význam immigrazione význam

Co v italštině znamená immigrazione?

immigrazione

(sociologia) insediamento permanente o temporaneo di gruppi di persone in un territorio diverso da quello d'origine gli immigrati nel loro complesso (biologia) insediamento di piante o animali in una zona in cui non erano presenti (economia) afflusso di ingenti quantità di merci o capitali dall’estero

Překlad immigrazione překlad

Jak z italštiny přeložit immigrazione?

Příklady immigrazione příklady

Jak se v italštině používá immigrazione?

Citáty z filmových titulků

Ora è un problema dell'Ufficio Immigrazione e del corpo del JAG.
Je to problém imigračního a JAGu.
E la quota di immigrazione?
A co kvóta pro Francouze?
Regola l'immigrazione delle spose di guerra.
Ten řeší imigraci válečných nevěst.
Li porti all'ufficio immigrazione appena li avrà riempiti.
Až budete hotovi, předejte je imigračnímu úředníkovi. - Děkujeme.
L'ho consegnata io. - L'ho data al capo dell'ufficio immigrazione.
Osobně jsem ji předal imigračnímu úředníkovi.
Domani ti farai un giretto all'ufficio immigrazione.
Ráno na vás pošlu policii a imigrační úřad. Rozumíš?
Nelle schede dell'immigrazione, nelle oscure ombre di Central Park, nelle abitazioni e le scuole sovraffollate, nelle prigioni, le centrali di polizia.
Složky imigračního úřadu, temné stíny v Centrálním parku, činžáky, přeplněné školy, vězení, policejní stanice.
Ma dovrà superare gli ufficiali dell'immigrazione.
Ale musíte projít imigrační kontrolou.
È una straniera e dovrà subire un'inchiesta dell'ufficio immigrazione.
Je cizinka a bude muset projít imigrační kontrolou.
Gli ufficiali dell'immigrazione. sono in sala e non mi piace farli aspettare.
Imigrační úředníci. jsou v hale a nechci je nechat čekat.
Ho dovuto lasciare Ogden con gli ufficiali dell'immigrazione.
Musela jsem nechat Ogdena u imigračních úředníků.
Gli ufficiali dell'immigrazione le hanno dato il beneficio del dubbio.
Imigrační úředníci jí uvěřili.
Si ricorda agli addetti all'immigrazione che fino a nuovo avviso la polizia ha richiesto una copia extra delle impronte digitali degli scimpanzé.
Imigračnímu personálu připomínáme, že si policie až do odvolání vyžádala jeden zvláštní exemplář všech šimpanzích otisků prstů pro své spisy.
Ripeto: si ricorda agli addetti all'immigrazione che fino a nuovo avviso la polizia ha richiesto una copia extra delle impronte digitali degli scimpanzé.
Imigračnímu personálu připomínáme, že si policie do odvolání vyžádala jeden zvláštní exemplář všech šimpanzích otisků prstů pro své spisy.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

I sentimenti di razzismo e di anti-immigrazione rappresentano gran parte degli attacchi ai poveri, o, per lo meno, i motivi per cui molti sono disposti a seguire l'idea propagandistica di non aiutarli.
Významným prvkem útoku na chudé nebo alespoň důvodem, proč je tolik lidí ochotných přijímat propagandu namířenou proti pomoci chudým, je rasismus a nálady nepřátelské vůči přistěhovalcům.
Ha poi evidenziato l'importanza dello sviluppo nella protezione dei diritti degli immigrati e nella lotta all'immigrazione illegale.
Zdůraznilo také význam ochrany práv migrantů a boje proti nelegální migraci pro rozvoj.
Sul fronte dell'immigrazione un po' di movimento c'è stato.
V otázce imigrace došlo k určitému pohybu.
Il Giappone ha un disperato bisogno di incrementare il numero di infermieri e assistenti agli anziani per rispondere all'invecchiamento della popolazione, ma la resistenza burocratica e politica all'immigrazione è fin troppo radicata.
Japonsko zoufale potřebuje víc zdravotních sester a zaměstnanců hospiců, kteří by pečovali o jeho stárnoucí populaci, avšak byrokratický a politický odpor vůči přistěhovalectví má hluboké kořeny.
Ma molti dei benefici dell'immigrazione si perdono strada facendo.
Mnoha přínosy migrace se však plýtvá.
L'immigrazione, quando è sicura, legale e volontaria, rappresenta la più antica strategia di riduzione della povertà e di sviluppo umano.
Migrace - je-li bezpečná, legální a dobrovolná - je nejstarší strategií snižování chudoby a lidského rozvoje.
La Svezia ha messo le politiche d'immigrazione e asilo tra le priorità, mentre la Norvegia è preoccupata per la sorte dei migranti in Grecia.
Švédsko učinilo z migrační a azylové politiky velkou prioritu a Norsko si dělá starosti o osud migrantů v Řecku.
Ci si può aspettare che il Mediterraneo resti la sfida di sicurezza principale per un certo tempo, a causa sia dell'immigrazione clandestina che della sua vicinanza alle zone di addestramento dei terroristi.
Lze očekávat, že hlavní bezpečnostní hrozbou zůstane ještě nějakou dobu Středozemní moře, a to jak kvůli nezákonné imigraci, tak i kvůli blízkosti teroristických výcvikových center.
In Cina, ad esempio, l'allentamento dei controlli sull'immigrazione negli anni '80 e l'apertura dell'economia hanno portato ad una crescita incredibile delle città orientali del paese.
V Číně například uvolnění migračních kontrol v 80. letech a otevření ekonomiky vedly k oslnivému růstu velkoměst na východě země.

Možná hledáte...