ss | ns | nos | iss

nss čeština

Příklady nss italsky v příkladech

Jak přeložit nss do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Vítejte v NSS.
Benvenuti all'NSS.
Vítejte do NSS.
Benvenuti all'NSS.
Tohle je NSS, Národní bezpečnostní agentura.
L'NSS. Conosciuta anche come Agenzia dei Servizi per la Sicurezza Nazionale.
Jediný rozdíl je, že o existenci NSS se neví.
Soltanto che la conoscenza dell'NSS non è nota al mondo.
Berte to jako takovou vstupní ceremonii do NSS.
Consideratelo un rito di passaggio per diventare agenti dell'NSS.
NSS vás dlouho sledovalo.
L'NSS ha osservato a lungo le vostre capacità di combattimento.
Já jsem vedoucí NSS, Park Sang Hyung.
Mi chiamo Park Sang Hyun, capo dell'antiterrorismo all'NSS.
Nejprve, vás chci přivítat jako nové agenty NSS.
Per prima cosa, benvenuti all'NSS.
V NSS není místo, kde by jsi se schoval před kamerami.
Non si può evitare di essere ripresi all'interno dell'NSS.
Měl by jsi to brát jakou součást svého výcviku v NSS.
Probabilmente avete già imparato le regole che deve seguire un agente dell'NSS.
Sice je to pouze provozní ředitel, ale je to opravdový pilíř NSS.
È il vice, ma solo di nome.
Nemusíš se bát sledování, tohle je jediné místo v NSS, kde nebyli instalované kamery.
Non serve che ti guardi in giro. Questa è l'unica zona dell'NSS che non è controllata dalle telecamere.
Nebo se ti působení v NSS zdá jako legrace?
Oppure l'NSS ti sembra uno scherzo?
Víš, proč jsem vstoupil do NSS?
Sa perché sono entrato nell'NSS?