jesle | begley | Wells | esule

wesley čeština

Příklady wesley italsky v příkladech

Jak přeložit wesley do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Dnes ne, Wesley.
Non oggi, Wesley.
Jmenují se Wesley a Jerome.
Si chiamano Wesley e Jerome.
Proč jste nezůstali v ulici ke hraní, Wesley?
Perché non siete rimasti nell'area pedonale, Wesley?
A začneme s tím, že nám Lenny, Wesley a Jerome Antoineovi poví něco velice důležitého.
E inizieremo con. Lenny, Wesley e Jerome Antoine. che parleranno di una cosa molto importante.
Ou, zastavte na chvíli, Wesley.
Fermi la macchina un istante, Lesley!
Wesley, uděláš mi laskavost, že ano?
Wesley, fammi un favore.
Tak co teda chceš, Wesley, co chceš?
E tu come sai che si presenterà in tribunale?
On není zloděj, Wesley. Řekl, že to na něj hodili.
Wesley, sai com'è la polizia.
Podívej, Wesley, měl bys líp znát policii, víš..
Li incastra e poi li mena al commissariato.
Bože, Wesley, neumíš mluvit o ničem jiném, než o penězích?
Anch'io vado a lavorare, metterò da parte quei soldi. Perciò non interferire nei miei affari. Capito?
Hned, Wesley!
Obbedisci.
Na ošetřovnu už jsem nedošel, Wesley.
Non sono andato in infermeria.
Wesley napojil nějaký vlečný paprsek na zdroj lodní energie a vytvořil nepropustné pole.
Wesley ha collegato una specie di raggio traente all'alimentazione e lo punta verso la porta.
Mladý Wesley Crusher, nejspíš oběť nákazy z lodi Tsiolkovsky, převzal kontrolu nad řízením mé lodi.
Wesley Crusher, indubbiamente contagiato dall'infezione della Tsiolkovsky, ha il controllo dell'Enterprise.

Možná hledáte...