čeština | angličtina | němčina | ruština
Av | a | Aal | ab

-ač čeština

Překlad -ač německy

Jak se německy řekne -ač?

-ač čeština » němčina

-er