Wales | Aleš | alles | faleš

-ales němčina

Význam -ales význam

Co v němčině znamená -ales?

-ales

Botanik, Taxonomie: Suffix für das biologische Taxon der „Ordnung“ (biologisch, lateinisch: Ordo) Ginkgoales, Oleales, Rosales
Doporučujeme...Patnáct vět německyHledáme práci | Arbeit suchenAž budete hledat práci, budou se vám hodit tyhle německé věty.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...

-algie | -al