čeština | angličtina | němčina | ruština
Aalen | dale | Ale | alej

-ales němčina

Význam -ales význam

Co v němčině znamená -ales?

-ales

Botanik, Taxonomie: Suffix für das biologische Taxon der „Ordnung“ (biologisch, lateinisch: Ordo) Ginkgoales, Oleales, Rosales

Možná hledáte...

-algie | -al