Al | žal | Wal | val

-al němčina

Význam -al význam

Co v němčině znamená -al?

-al

nachgestelltes Wortbildungselement für Adjektive, mit der Bedeutung: wie etwas; auf eine bestimmte Weise; sich beziehend auf etwas; in Hinblick auf etwas Das Adjektiv dental drückt aus, dass sich etwas auf die Zähne bezieht. Chemie, Nomenklatur eine Aldehydgruppe besitzend
Doporučujeme...Patnáct vět německyBýt tam | DaseinJak německy mluvit o tom, že někdo někde je, že je přítomen, že je u toho.Naučit se 15vet.cz »