čeština | angličtina | němčina | ruština
al | a | aaa | AB

-al čeština

Význam -al význam

Co znamená -al?

-al

chem. tvoří názvy aldehydů  Metabolitem methanolu je methanal, obecně známější jako formaldehyd.