tl | al | tyl | týl

tal čeština

Příklady tal příklady

Jak se používá tal?

Citáty z filmových titulků

Na Vulkánu se této metodě říká tal-shaya.
Zlomený vaz, pane velvyslanče, jak říká Spock, způsobem tal-shaya.
Jsem subkomandér Tal z Romulanské flotily. Vaše loď je obklíčena, kapitáne.
Que tal, Juan?
Jste major Rakal z Tal Shiaru, tajné služby.
Jste důstojníkem Tal Shiaru.
Komandére, představuji vám majora Rakal z Tal Shiaru.
Nechováte se jako člen Tal Shiaru.
Tal Shiar má velkou starost o bezpečí a blaho armády.
Jsem si jistá, že každý na můstku této lodi by mohl vyprávět o své osobní zkušenosti s Tal Shiarem, ale pochybuji, že by si někdo z nich vzpomněl, jak o něj bylo dobře pečováno.
Ten náklad je majetkem Tal Shiaru.
Účelem Tal Shiaru je udržovat loajalitu.
Poskytli jste mi identitu důstojníka Tal Shiaru.
Jenom člen Tal Shiaru může změnit misi lodi.
Na Vulkánu se této metodě říká Tal-šaja.
Měl zlomený vaz, pane velvyslanče, a Spock to popsal jako Tal-šaja.
Jsem subkomandér Tal z Romulanské flotily.
Doktor Tal taliane.
Takže, Slečno Bartonová, hodláte se provdat za mého synovce. Je to tal?
Jsem Jamie Roca, z časopisu Qué tal.
Jednoho rána dýku vzal a ostřím do hrdla ji tal.
Tal třeba, nežaluj, svoje nepřátele koukej zesměšnit, musíš se podřídit názoru většiny. protože vlastní názory jsou na houby.
Que tal, amigo? Dvě mlíka jako vždy, eh?
Ani romulanská Tal Shiar se jim nemůže rovnat, když přijde na zpravodajskou službu a tajné operace.
Jak dlouho pátral Tal Shiar po Retayovi?
Tohle je společná operace Obsidianského řádu a Tal Shiaru.
Také jsi ale říkával, že Tal Shiar je nedůsledný.
Snad by se měl výslechu ujmout Tal Shiar.
Chtěli jste, aby Tal Shiar a Obsidiánský řád spojily své síly, letěli do kvadrantu gama a vy je mohli zlikvidovat.
Tal Shiar i Obsidiánský řád jsou kruté a bezohledné organizace, byly pro nás hrozbou.
No tal, chlape. Kde jsou prachy?
Ale, Tal.
Ta asistentka ve Strojovně, Tal.