-arium němčina

Význam -arium význam

Co v němčině znamená -arium?

-arium

nachgestelltes Wortbildungselement bei Fremdwörtern: bezeichnet eine Räumlichkeit für etwas oder auch eine Sammlung von etwas Das Herbarium ist eine Sammlung gepresster und getrockneter Pflanzen.
Doporučujeme...Patnáct vět německyV kterém patře? | In welchem Stock?Patnáct vět v němčině, ze kterých se naučíte správně mluvit o patrech v domě.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...

-arisch | -artig | -arch | -archie | -artige | -arm | -ar