čeština | angličtina | němčina | ruština
Aue | Au | ace | cate

-aue němčina

Význam -aue význam

Co v němčině znamená -aue?

-aue

ein Ortsnamengrundwort für Niederungen und Siedlungen an Niederungen Westaue

Možná hledáte...

-au