-bänke němčina

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako -bänke?

-bänke němčina » němčina

Werktisch - s -e
Doporučujeme...Patnáct vět německyV kterém patře? | In welchem Stock?Patnáct vět v němčině, ze kterých se naučíte správně mluvit o patrech v domě.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...