čeština | angličtina | němčina | ruština
Ebene | bene | bebende | neben

-ebene němčina

Synonyma -ebene synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako -ebene?

-ebene němčina » němčina

Stilschicht