ei | dei | bei | Eis

-ei němčina

Význam -ei význam

Co v němčině znamená -ei?

-ei

nachgestelltes Wortbildungselement, das – angehängt an ein Substantiv – dieses neue feminine Substantiv zur Tätigkeit (des genannten Substantivs) macht Rüpel + -ei -> Rüpelei nachgestelltes Wortbildungselement, das – angehängt an ein Substantiv – dieses neue feminine Substantiv zur Wirkungsstätte (des genannten Substantivs) macht Bäcker + -ei -> Bäckerei nachgestelltes Wortbildungselement, das – angehängt an eine Person – dieses neue feminine Substantiv zum Gebiet (der genannten Person) macht Lombarde + -ei -> unter Tilgung des -e Lombardei
Doporučujeme...Patnáct vět německyOtázky | FragenTěchto patnáct vět vám v němčině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako -ei?

-ei němčina » němčina

-statt