lese | See | Eset | Espe

-ese němčina

Význam -ese význam

Co v němčině znamená -ese?

-ese

nachgestelltes Wortbildungselement, das aus Toponymen, Ortsnamen/Ländernamen die Bezeichnung für den Einwohner macht Ein Milanese ist ein Einwohner Mailands.
Doporučujeme...Patnáct vět německyZdvořilost | HöflichkeitTyhle věty v němčině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...

-esk | -es