les | Lee | lest | lose

Lese němčina

sklizeň

Překlad Lese překlad

Jak z němčiny přeložit Lese?

Lese němčina » čeština

sklizeň sklízení

lese němčina » čeština

čtu přečti
Doporučujeme...Patnáct vět německyZločin | VerbrechenJak mluvit a co říct, když jdete na policii oznámit trestný čin.Naučit se 15vet.cz »

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako Lese?

Příklady Lese příklady

Jak se v němčině používá Lese?

Jednoduché věty

Ich lese gerne.
Ráda si čtu.
Ich lese gerne.
Rád si čtu.
Ich lese gerne.
Rád čtu.
Ich lese gerne.
Ráda čtu.
Ich lese ein Buch, welches interessant ist.
Čtu knihu, která je zajímavá.
Ich lese diese Zeitung.
Čtu tyto noviny.
Ich lese ein Buch.
Čtu knihu.
Doporučujeme...Patnáct vět německyZnáme se | Wir kennen unsJak mluvit německy o tom, že se s někým známe.Naučit se 15vet.cz »

Citáty z filmových titulků

Dann dachte ich, ich nehme es mit und lese es.
Když už jsem ji měl, tak jsem se rozhodl, že si ji taky přečtu.
Ich lese alle Bücher über die Jagd.
Čtu všechny knihy o lovu.
Gut, ich lese es Ihnen vor.
Dobře, já to přečtu.
Ich lese nicht.
Já nečtu.
Ach, hier lese ich, das Medikament hatte irgendein Doktor Galen entdeckt.
Ale, tady čtu, prý ten lék našel nějaký doktor Galén.
Ich lese es vor, aber wir hören nicht zu.
Přečtu to, ale nebudeme poslouchat.
Ich lese zwischen den Zeilen.
Umím číst mezi řádky.
Bevor du Mr. Gettys das Genick brechen willst, lese das hier.
To by přineslo potíže.
Ich lese all Ihre Interviews.
Víte, četl jsem všechny vaše rozhovory.
Ich lese immer Ihre Kolumne.
Já pořád čtu vaše sloupky.
Ich verstehe sie nicht, aber ich lese sie.
Sice jim nerozumím, ale čtu je.
Wenn du krank bist, mache ich dir Suppe und lese dir vor.
Když budeš nemocný, Udělám ti polévku a budu ti číst.
Ich lese zwei Bücher pro Woche.
Čtu týdně dvě knížky.
Ich lese aus der Hand, koche, schlucke Schwerter. stopfe Socken, esse nie Knoblauch oder Zwiebeln.
Zapomněl jsem vám říct, že umím číst z ruky. Vařit, polykat meče, štupuju si ponožky, nejím česnek ani cibuli.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Diese Tendenz kehrt sich um; wegen der zunehmenden Lese- und Schreibkundigkeit von Müttern, einer besseren Gesundheitsversorgung und fortschreitender Medizintechnologien haben Familien weniger Kinder, wobei viel mehr in jedes Kind investiert wird.
Tento neblahý trend ale pomalu ustupuje díky zvyšující se gramotnosti matek, lepšímu zdravotnictví a kvalitnějším lékařským technologiím: rodiny dnes mívají méně dětí a tak do vzdělání jednoho dítěte lze investovat mnohem více prostředků.
Fast alle Länder auf der Welt sind höchstens eine Generation von fast allgemeiner Lese- und Schreibfähigkeit entfernt.
Bezmála všechny státy světa jsou nanejvýš jedinou generaci vzdáleny téměř všeobecné gramotnosti.
NEW HAVEN - Ich gebe zu, dass es eine ungewöhnliche Art der Weltsicht ist, aber wenn ich die Zeitung lese, fällt mir immer das Ausmaß menschlicher Güte auf.
NEW HAVEN - Přiznávám, že jde o neobvyklý pohled na svět, ale když čtu noviny, neustále žasnu nad rozsahem lidské dobroty.
Ebenso wichtig ist ein eindeutiger Rückgang der Lese- und Schreibfähigkeit.
Neméně významný je přímočarý úpadek umění číst a psát.
Es würde mich nicht überraschen, wenn ich darin lese, dass die weltweite Waldfläche weiter geschrumpft ist.
Nijak mě nepřekvapí, když se po jejím vydání dočtu, že celosvětové rozlohy lesů nadále ubylo.
Ende des Buchs - Ende der Lese-Erfahrung.
Konec knihy, konec čtení.
Schätzungen der UNESCO zufolge erwerben mindestens 250 Millionen Kinder im Grundschulalter weltweit keine grundlegenden Lese-, Schreib- und Rechenfertigkeiten.
UNESCO odhaduje, že nejméně 250 milionů dětí ve věku základní školní docházky dnes na celém světě neovládá čtení, psaní či základy aritmetiky.
Doporučujeme...Patnáct vět německySpánek | SchlafJak mluvit německy o spánku, usínání, snech, probouzení a vstávání.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...