Se | Sex | sev | sue

See němčina

jezero, moře

Význam See význam

Co v němčině znamená See?

See

jezero Geografie stehendes Gewässer, das von Land umgeben ist Ein ausgetrockneter See hat kein Wasser mehr. Am Wochenende werden wir einen schönen Ausflug zu einem See in unserer nächsten Umgebung machen. jezero Namensbestandteil vieler Seen Die Seen: Plöner See, Schweriner See, Plauer See, Starnberger See liegen alle in Deutschland.

See

moře nur Singular sehr großes, zusammenhängendes Gewässer Seemannssprache Bewegung der Oberfläche eines Meeres oder Sees Seemannssprache hohe Welle
Doporučujeme...Patnáct vět německyMěsta | StädteJak se bavit německy o cizích městech, která navštěvujeme.Naučit se 15vet.cz »

Překlad See překlad

Jak z němčiny přeložit See?

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako See?
Doporučujeme...Patnáct vět německyPřivítání | WillkommenTěmito větami se v němčině vítají návštěvy.Naučit se 15vet.cz »

Příklady See příklady

Jak se v němčině používá See?

Jednoduché věty

Ihr Haus steht nahe an der See.
Její dům stojí u moře.
Sie ertrank im See.
Utopila se v jezeře.

Citáty z filmových titulků

Am Kawaguchi-See sind viele britannische Touristen, da ist es sicher.
Je to tam bezpečné. Není to tam strašidelné jako v ghettech.
Verstanden. Sag mal, Suzaku Nachsten Sonntag fahren wir an den Kawaguchi-See.
Suzaku, v neděli jedu s prezidentkou a Ninou do Kawaguchiku.
Ein dunkler See, verborgen von der Menschheit und der Sonne, führt zu dem Rendezvous des Phantoms.
Černé jezero, skryté před člověkem a slunce, které vede na Fantomovo místo.
Ben-Hur stellte aus bescheidenen Fischern vom See Genezareth seine 1. Legion zusammen.
Mezi skromnými rybári od Galilejského more shromáždil Ben-Hur svou první legii.
Ich führe die dritte Gruppe zum See.
Já povedu třetí skupinu k jezeru.
See-Truppe, hier entlang.
Jezerní skupino, tudy.
Sobald wir auf offener See sind, gibt es Platz genug.
Ale na moři bude místa dost.
Lieder über die Sonne, die See.
O slunci a o moři.
Als er einmal keine Fische fing in dem See Genezareth?
Pamatuješ, jak v Galilejském moři nechytil ani rybu?
Du solltest das ganze Jahr zur See fahren.
Ty bys měl být pořád na moři.
Und so sind wir heute hier versammelt, der offenen See an 3 Seiten des Kompasses ins Auge schauend, um die letzte Ehre zu erweisen, den Männern, die von diesem Hafen aus in See stachen und nie mehr wiederkehrten.
Tak se zde dnes setkáváme. čelem k otevřenému moři na třetím dílku kompasu, abychom vzdali hold mužům, kteří vypluli z tohoto přístavu. na moře, a již se nevrátili.
Und so sind wir heute hier versammelt, der offenen See an 3 Seiten des Kompasses ins Auge schauend, um die letzte Ehre zu erweisen, den Männern, die von diesem Hafen aus in See stachen und nie mehr wiederkehrten.
Tak se zde dnes setkáváme. čelem k otevřenému moři na třetím dílku kompasu, abychom vzdali hold mužům, kteří vypluli z tohoto přístavu. na moře, a již se nevrátili.
Lasst uns also den Männern, deren letzte Ruhestätte unter der von ihnen geliebten See liegt, unseren bescheidenen Respekt erweisen, indem wir diese Kränze und Blumen auf die Wasser der scheidenden Ebbe werfen.
Na ty z nich, kteří navěky spočinuli na dně moře, které milovali, dnes s pokorou vzpomínáme, když do vody házíme tyto věnce a květiny, které odnese odliv.
Egal, wo das Kind ist, in der Luft, auf dem Land oder auf See.
Je jedno kde, ve vzduchu, na zemi nebo na moři.
Doporučujeme...Patnáct vět německyZločin | VerbrechenJak mluvit a co říct, když jdete na policii oznámit trestný čin.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Die Doha-Runde der weltweiten Gespräche über freien Handel wurde eingestellt, und die Welthandelsorganisation, deren Zukunft unsicher ist, welkt am Genfer See vor sich hin.
Kolo rozhovorů o globálním volném obchodu z Dauhá bylo opuštěno a Světová obchodní organizace dnes živoří u Ženevského jezera a její budoucnost je nejistá.
Die Voraussetzung für ein Gleichgewicht ist, dass Außenstehende das ohnehin mit schwerer See kämpfende Staatsschiff nicht aus der Balance bringen.
Bude-li cizí boční vítr příliš foukat do plachet lodi jménem Venezuela, která už tak pluje v bouřlivých vodách, nebude země nikdy v rovnováze.
Im Mai dieses Jahres benutzten die Terroristen für einen Bombenanschlag in einer Stadt am Kaspischen See Waffen, die ihnen russische Armee-Offiziere verkauft hatten.
V květnu tohoto roku při pumovém útoku ve městě Kaspijsk teroristé použili zbraně, které koupili od důstojníků ruské armády.
Deshalb betrachten die Japaner seine jüngsten Forderungen nach Entschuldigungen, Geld und der Anerkennung koreanischer Souveränität über die Inseln in der japanischen See als eine Art Verrat.
Z tohoto důvodu pokládají Japonci jeho nedávné žádosti o omluvu, peníze a uznání korejské suverenity nad ostrovy v Japonském moři svým způsobem za zradu.
Von Dublin an der Küste der Irischen See bis nach Bratislava in den Ausläufern der Karpaten sind dieselben Münzen und Banknoten gesetzliches Zahlungsmittel, und sie drängen die Grenzen der Europäischen Union ständig weiter zurück.
Od Dublinu na pobřeží Irského moře po Bratislavu na úpatí Karpat jsou zákonným platidlem tytéž bankovky a mince, jež neustále zatlačují hranice Evropské unie.
Die See wird stürmischer und das vormals wendige Rettungsschiff ist jetzt so überlastet, dass einige Offiziere beginnen, den Kapitän im Nachhinein zu kritisieren, der erneut die Unterstützung des größeren Schiffes anfordert.
Oceán je stále rozbouřenější a kdysi hbitý člun je nyní tak přetížený, že někteří členové posádky zpochybňují rozhodnutí kapitána, který znovu volá o pomoc větší člun.
Ein Teil des israelischen Atomarsenals wird auf hohe See verlagert, wobei Atomsprengköpfe auf Diesel-U-Boote transferiert werden, um diese Sprengköpfe vor Überraschungsangriffen zu schützen.
Izrael část svého nukleárního arzenálu přesouvá na moře a umisťuje jaderné hlavice na naftové ponorky, aby se nemohly stát terčem bleskového úderu.
Im Gegensatz zur allgemeinen Ansicht sind die Kosten für Windkraft sowohl im Inland als auch auf See bisher nicht gesunken.
Ačkoliv si mnozí lidé myslí něco jiného, náklady na pevninskou i mořskou větrnou energii neklesají.
Doch selbst dort bleibt der Markt für Ferienwohnungen an Orten wie Karuizawa, dem Kawaguchi-See und Hakone heiß.
Avšak i tam zůstává trh s prázdninovými domy žhavý v místech, jako jsou Karuizawa, jezero Kawaguči a Hakone.
Heuchelei auf hoher See?
Pokrytectví na volném moři?
Ministerpräsident Netanjahu und Verteidigungsminister Ehud Barak sandten Elitetruppen in eine Gruppe aggressiver Demonstranten auf See und glaubten, sie könnten gewinnen.
Premiér Netanjahu a ministr obrany Ehud Barak vyslali špičkové bojovníky do davu agresivních protestantů a mysleli si, že jejich komanda zvítězí.
In diesem Fall könnte Israel dem Beispiel anderer Atommächte folgen, indem man seine atomaren Muskeln durch Ankündigungen und offensichtliche Stationierung der Atomwaffen zu Land und auf See spielen ließe und damit Abschreckung förderte.
Izrael by pak mohl napodobit jiné jaderné státy, stavět na odiv své kapacity prostřednictvím jejich oznamování a viditelného rozmisťování na souši i na moři a tím uplatňovat jaderné odstrašení.
Doch war das Wettrüsten zur See 1912 vorbei, und Großbritannien hatte gewonnen.
Na moři však závody ve zbrojení skončily do roku 1912 a Británie v nich zvítězila.
Im Jahre 1978 zerstörte der Taifun Rita die Flotte handgefertigter hölzerner Fischerboote in einer Reihe von von der See abhängigen philippinischen Ortschaften.
V roce 1978 tajfun Rita rozmetal flotilu ručně vyrobených dřevěných rybářských člunů skupiny filipínských komunit závislých na moři.