čeština | angličtina | němčina | ruština
kesse | Fluse | Beule | Beute

-euse němčina

Význam -euse význam

Co v němčině znamená -euse?

-euse

nachgestelltes Wortbildungselement zur Bildung weiblicher Substantive, meist zur Personen-, insbesondere Berufsbezeichnung

Možná hledáte...