čeština | angličtina | němčina | ruština
Fach | ach | nach | Bach

-fach němčina

Význam -fach význam

Co v němčině znamená -fach?

-fach

nachgestelltes Wortbildungselement, das eine Multiplikation ausdrückt Eine dreifache Olympiasiegerin hat dreimal bei Olympia gesiegt.

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako -fach?

-fach němčina » němčina

-fältig -faltig -fache

Možná hledáte...