ach | zach | šach | pach

wach němčina

bdící

Význam wach význam

Co v němčině znamená wach?

wach

nicht schlafend, bereits aus dem Schlaf erwacht oder noch nicht eingeschlafen Nach einem langen Arbeitstag hat Thomas Schwierigkeiten, wach zu bleiben. Nicht mehr ganz wach, fuhr er trotzdem mit dem LKW los. Bald fiel er in einen Sekundenschlaf und kam fast von der Fahrbahn ab; da war er plötzlich wieder ganz wach. Bist du überhaupt wach? übertragen: einen guten Verstand, einen regen Geist habend; interessiert daran, begierig darauf, Eindrücke, Informationen zu erhalten und zu verarbeiten Bei wachem Verstande hätte er der Sache nie zugestimmt.
Doporučujeme...Patnáct vět německyNerozumím! | Ich verstehe nicht!Těchto patnáct vět vám v němčině pomůže vybruslit ze situace, když jste něčemu nerozuměli.Naučit se 15vet.cz »

Překlad wach překlad

Jak z němčiny přeložit wach?

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako wach?
Doporučujeme...Patnáct vět německyKudy? Tudy! | Gehen Sie geradeausTyhle věty v němčině vám jednou možná pomůžou najít cestu v cizím městě.Naučit se 15vet.cz »

Příklady wach příklady

Jak se v němčině používá wach?

Jednoduché věty

Hallo, bist du schon wach?
Ahoj, už jseš vzhůru?

Citáty z filmových titulků

Wach endlich auf!
Jsi přítěž!
Es geht nicht um dich. Wach auf! Es geht um deinen Sohn.
Prober se, jde o tvýho syna!
Wie eine Hexe, vom Teufel getrieben, gab diese Frau wenn sie schlief oder wach war - dem mysteriösem Verlangen nach Streichhölzer zu entzünden.
Podobně jako čarodějnice, nabádaná ďáblem, tato žena ve spánku i v bdělosti - se poddává tajuplné touze škrtat zápalkami.
Komm, Tony. Wach auf.
No tak, Tony, vzbuď se.
Ich lag noch eine Weile wach und habe gelesen.
Ležela jsem v posteli a četla jsem si.
Wach auf, Johnny.
Probuď se, Johnny.
Nein, ich habe wach gelegen und nachgedacht.
Ne. Ležím a přemýšlím.
Eines Nachts, als ich wach in meinem Zelt lag schoss mir ein schrecklicher Gedanke durch den Kopf.
Jednu noc, když jsem ležel ve stanu s tímhle... s touhle mou hlavou. do mé hlavy se jako had vplížila hrozná myšlenka.
Schön, jetzt bin ich auch wach.
To je bezva. Probudila jste mě. Teď zase já nemohu spát.
Was ist los, bist du noch nicht wach?
Jak to, že jste ještě v posteli?
Tomasso. Wach auf.
Tomasso.
Jetzt ist er halb wach.
Ale spí jen napůl.
Ja, halb wach und halb im Ringkampf.
Jistě, docela se činí.
Wach auf, Tomasso.
Vzbuď se, Tomasso.
Doporučujeme...Patnáct vět německyAutobus a tramvaj | Bus und StraßenbahnS těmito větami se určitě neztratíte v hromadné dopravě kteréhokoliv města v německy mluvících zemích.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Auf diese Weise bleibt die historische Erinnerung an sie bei den neuen Generationen der heutigen Aymaras- und Quechuas-Stämme in den Städten wach, obwohl die ethnische Unterschiede in den letzten 50 Jahren drastisch abgebaut worden sind.
A tak přestože se za posledních 50 let dramaticky snížily etnické nerovnosti, v nových generacích nyní již městských obyvatel z kmenů Ajmarů a Kečuů i nadále přetrvávají barvité historické vzpomínky.
Der Fall lässt Erinnerungen an die Tage wach werden, als der KGB übermächtigen Einfluss hatte und Dissidenten überall in Osteuropa und in sowjetischen Ländern wie Turkmenistan in Angst und Schrecken lebten.
Případ vyvolává vzpomínky na doby, kdy býval všudypřítomný vliv KGB a disidenti napříč východní Evropou a sovětskými republikami jako Turkmenistán žili ve strachu.
Die neuen Rechten rufen zwangsläufig Erinnerungen an Sturmtruppen und Rassengesetze wach.
Tito noví pravičáci nevyhnutelně oživují vzpomínky na úderné oddíly SA a rasové zákony.
Nur wer den Innovationsgeist wach hält, kann ein Motor des Wandels auf der Welt sein. Solche Regierungen altern niemals.
Pouze ty z nich, které dokážou inovace pěstovat a udržovat, mohou být tahouny změn ve světě, protože takové vlády nikdy nezestárnou.
Dadurch wurden meine Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg wach - jenem Unglück, das schließlich zur Gründung der EU führte.
To ve mně znovu probudilo vzpomínky na druhou světovou válku - pohromu, která nakonec dala zrod EU.

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německyV kterém patře? | In welchem Stock?Patnáct vět v němčině, ze kterých se naučíte správně mluvit o patrech v domě.Naučit se 15vet.cz »