heftig němčina

prudký, silný, prudce

Význam heftig význam

Co v němčině znamená heftig?

heftig

prudký, divoký adjektivisch und adverbial: mit großer Intensität; sehr stark Heftiger Wind schlug uns ins Gesicht. Was er uns anbot, war ganz schön heftig. adverbial: sehr, tüchtig, deftig, doll; heftiglich, heftiglichen, arg Was er uns anbot, war ganz schön heftig. Uns plagte heftig der Hunger.
Doporučujeme...Patnáct vět německyDále! | Herein!Patnáct způsobů, jak německy někoho pozvat dál, nebo se naopak sám nechat pozvat.Naučit se 15vet.cz »

Překlad heftig překlad

Jak z němčiny přeložit heftig?

heftig němčina » čeština

prudký silný prudce ostrý vehementně divoký

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako heftig?
Doporučujeme...Patnáct vět německyHledáme práci | Arbeit suchenAž budete hledat práci, budou se vám hodit tyhle německé věty.Naučit se 15vet.cz »

Příklady heftig příklady

Jak se v němčině používá heftig?

Citáty z filmových titulků

Männer gibt es dünn und dick, groß und klein und kräftig, andere wieder schön und schick, schüchtern oder heftig.
Jsou muži hubení i tlustí, velcí a malí a silní, jiní jsou zase krásní a šikovní, stydliví, nebo vášniví.
Sie rieb sich ein, voller Lust, nur zu heftig allerdings.
Natřásá se, je smyslná, jen trošku divoká.
Wir müssen heftig hetzen.
Vzrušit hněv lidu.
Hey, Matt, Cherry meint, es regnet heftig.
Řeknu mu to Matte, Cherry říkal, že na vysočině leje.
Aber ihre Reaktion war zu heftig.
Ale její reakce na celou tu věc byla velmi intenzivní.
Nicht so heftig. Das strengt zu sehr an.
Jde to lehce, slečno, ale neunavte se.
Nicht so heftig.
Jen pomalu, slečno.
Ich war vielleicht etwas heftig.
Zapomeň, že jsem tě seřval.
Deshalb hat das Mädchen so heftig reagiert.
Proto to děvčátko reagovalo tak divoce.
Sie wissen schon, so richtig heftig.
Zničeho nic.
Dann schien die Sonne heller und ließ das Wasser gleißen. Seine Augen schmerzten heftig und er ruderte, ohne hin zu sehen.
Slunce bylo jasnější a záře dopadala na hladinu, která byla klidná takže se odrážela do jeho očí, až to pálilo a stařec plul, aniž by se díval.
Die Diskussionen der van Daans sind so heftig wie immer.
Hádky van Daanových jsou pořád takové jako dříve.
Als ich diesen Brief las, schlug mein Herz heftig.
Srdce mi divoce tlouklo, když jsem četl její dopis.
Du atmest so heftig.
Prudce oddechuješ.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Die äthiopische Regierung hatte Gerüchte um seinen schlechten Gesundheitszustand aufgrund von Leberkrebs heftig dementiert.
Etiopská vláda usilovně popírala zvěsti o jeho vážných zdravotních problémech v souvislosti s rakovinou jater.
Hierzu zählen Schläge ins Gesicht, an den Kopf oder auf die Ohren, und ein Viertel dieser Kinder wird wiederholt und so heftig wie möglich mit einem Gegenstand geschlagen.
Do této kategorie patří facka přes tvář, hlavu či uši; čtvrtina těchto dětí je opakovaně bita nějakým nástrojem a co největší silou.
Die Deutschen möchten, dass sich die EZB nur auf große, systemisch wichtige Banken konzentriert und kleinere Sparkassen (wie diejenigen, die heftig in Hypothekardarlehen minderer Bonität investierten) der Kontrolle nationaler Behörden unterliegen.
Němci chtějí, aby se ECB soustředila jen na velké systémové banky a menší spořitelny (například ty, které ve velkém investovaly do podřadných hypoték) přenechala národním orgánům.
Obwohl die meisten Russen diese Ansicht nicht teilen, macht man sich in Russland offenkundig Sorgen über die Bedrohung der Sicherheit im Südkaukasus - eine Bedrohung, die unter der Führung Schewardnadses heftig eskalierte.
Ačkoliv většina Rusů tento náhled nesdílí, Rusko je samozřejmě na pozoru před bezpečnostní hrozbou, jíž čelí na jižním Kavkaze - tato hrozba se významně vyostřila během Ševarnadzeho vlády.
Manchmal war die militärische Reaktion auf die Aufstände zu heftig, manchmal zu schwach.
Reakce armády na povstání byla občas příliš tvrdá, občas příliš mírná.
Doch aus dem Blickwinkel der iranischen Führung hat der Spott in dem Maße einen taktischen Wert, wie er innerhalb der israelischen Öffentlichkeit die Ansicht verstärkt, dass der Iran ein gefährlicher Feind sei, der bereit sei, heftig zurückzuschlagen.
Z hlediska íránského vedení však má posměváčkovský přístup taktickou hodnotu v tom, že u izraelské veřejnosti posiluje názor, že Írán je nebezpečný nepřítel ochotný uskutečnit nelítostnou odplatu.
Tatsächlich hatte man sich 1992 der Entsendung japanischer Friedenstruppen unter UN-Oberbefehl nach Kambodscha (als sich die 240.000 Mann starken SDF zum ersten Mal wieder auf eine Auslandsmission gewagt hatten) heftig widersetzt.
Vyslání japonských mírových sil pod velením OSN do Kambodže v roce 1992 (což bylo poprvé, kdy se SDF o síle 240 000 mužů zúčastnila zahraniční mise) se setkalo s hořkými protesty.
Im Gefolge heftig umstrittener Präsidentenwahlen stellten die Wähler in beiden Ländern die Legitimität des Ergebnisses in Frage.
V důsledku vyhrocených prezidentských voleb velká část voličů v každé ze zemí zpochybňovala legitimitu výsledku.
Einige der Waffenbestände befinden sich in heftig umkämpften Gegenden.
Část arzenálu je v oblastech, o něž se vedou úporné boje.
Daher scheint eine Neuauflage des binären Modells undenkbar - was auch die Länder wissen, die sich gegen die Veränderungen gestellt haben. Deshalb waren die Auseinandersetzungen in den letzten zwei Tagen in Lima auch so heftig.
Nelze si tedy představit, že by došlo k obnovení binárního modelu - a země, které se stavěly proti této změně, to vědí, což vysvětluje, proč se v závěrečných dvou dnech vedly v Limě tak urputné boje.
So heftig der internationale Wettbewerb auch sein mag, sie sollten sich vielmehr auf die Sicherung von Qualität und Exzellenz in Forschung und Lehre konzentrieren.
Ať už je světová konkurence jakkoli tvrdá, je třeba se zaměřovat na zajišťování kvality a dosahování znamenitosti ve výzkumu i výuce.
Die amerikanische Politik würde dramatisch angeheizt, und es würde heftig über Prioritäten debattiert.
Americká politika by se dramaticky oživila a zuřivě by diskutovala o prioritách.
Tatsächlich erlebte Moskau Anfang des Jahres eine heftig geführte Debatte darüber, ob man dem toten Diktator ein Denkmal setzen solle oder nicht.
Počátkem tohoto roku se v Moskvě rozproudila debata, zda mrtvému diktátorovi postavit, či nepostavit sochu.
Yellen wiederum war zwar Präsidentin der San Francisco Federal Reserve in den letzten Jahren der massiven US-Immobilienblase - die in ihrem Bezirk besonders heftig war.
Co se týče Yellenové, je pravda, že byla předsedkyní sanfranciské pobočky Fedu během posledních let rozsáhlé bubliny bydlení v USA - obzvlášť pronikavé právě v její oblasti.
Doporučujeme...Patnáct vět německyČas jít | Zeit zu gehenPatnáct způsobů, jak německy říct, že už je čas jít.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...