čeština | angličtina | němčina | ruština
Hefe | Höhe | Hufe | Harfe

-höfe němčina

Synonyma -höfe synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako -höfe?

-höfe němčina » němčina

Höfe Hof -s Gehöft -s Bauernhof -s -e

Možná hledáte...