-husen němčina

Význam -husen význam

Co v němčině znamená -husen?

-husen

niederdeutsches Ortsnamengrundwort für Siedlungen mit der ursprünglichen Bedeutung „Mit Häusern bebaut“ Kellinghusen kann man als ›mit Häusern bebauter Platz der Leute des Karl‹ deuten.
Doporučujeme...Patnáct vět německyV kterém patře? | In welchem Stock?Patnáct vět v němčině, ze kterých se naučíte správně mluvit o patrech v domě.Naučit se 15vet.cz »