čeština | angličtina | němčina | ruština
dich | dicht | auch | Bach

-ich němčina

Synonyma -ich synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako -ich?

-ich němčina » němčina

-lich -isch -ig

Možná hledáte...