Ich | sich | rich | mich

-ich němčina

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako -ich?

-ich němčina » němčina

-lich -isch -ig
Doporučujeme...Patnáct vět německyOtázky | FragenTěchto patnáct vět vám v němčině pomůže s kladením otázek a s odpovídáním na ně.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...