id | žid | vid | Lid

-id němčina

Význam -id význam

Co v němčině znamená -id?

-id

nachgestelltes Wortbildungselement mit der Bedeutung „ähnlich seiend“, „die Form von etwas habend“, „gemeinsame Merkmale aufweisend“, das Adjektive bildet Hominoid besitzt das Wortelement ebenso wie seine Ableitung Hominoide. Europid ist eine veraltete, rassenkundliche Zuweisung zur Rasse der Europiden. Chemie bezeichnet ein Anion der Wasserstoffsäure des derivierten Stoffes Vom Sulfid-Anion leitet sich die Klasse der Sulfide ab.
Doporučujeme...Online kurzObchodní němčina pro pokročiléPo absolvování tohoto kurzu už se vám nemůže stát, že některý z vašich nápadů nebo návrhů v německy mluvícím pracovním prostředí zůstane nevyřčený.Podívat se onlinejazyky.cz »