viď | vi | id | viz

vid čeština

Překlad vid německy

Jak se německy řekne vid?

vid čeština » němčina

Aspekt
Doporučujeme...Patnáct vět německyHledáme práci | Arbeit suchenAž budete hledat práci, budou se vám hodit tyhle německé věty.Naučit se 15vet.cz »

Příklady vid německy v příkladech

Jak přeložit vid do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Tobe to nevadí, vid?
Es ist dir egal, oder?
Vid, Horatio?
Nicht wahr, Horatio?
Ty se zlobíš, vid?
Sie sind böse, nicht wahr?
Nechovala jsem se hezky, vid?
Ich habe mich wohl nicht gut betragen?
Ty se zlobíš, vid?
Sie sind böse, oder?
Už bylo načase, vid?
Nun ist wohl der Zeitpunkt gekommen.
Ty se zlobíš, vid?
Sie sind böse, nicht wahr?
Ty si myslíš, že jsem ti lhala, vid?
Sie glauben, ich hätte Sie belogen, nicht wahr?
Tys tu práci vzal, vid?
Sie haben diesen Job übernommen, richtig?
Chceš, abych odjela, vid?
Sie wollen mich loswerden, nicht wahr?
Nezlobíš se, vid?
Sie sind mir doch nicht böse?
Úplně jsme se u toho vyčerpali, vid?
Wir stemmten ihn hoch, bis wir ganz erschöpft waren.
Ano, když ho to baví, a nás to baví, vid?
Wenn es ihm Spaß macht, warum nicht?
Ještě neprohledal hotel, vid?
Er hat das Hotel noch nicht durchsucht?