vier | Tier | Pier | hier

-ier němčina

Význam -ier význam

Co v němčině znamená -ier?

-ier

Derivatem (Ableitungsmorphem) zur Bildung von Verben aus Substantiven, Adjektiven und neoklassischen Formativen Kannst du das bitte buchstabieren?

-ier

Suffix männlicher Substantive in der Bedeutung des Ausübens einer Tätigkeit Bankier

-ier

Suffix männlicher Substantive in der Bedeutung des Benutzens eines Gegenstandes Kürassier
Doporučujeme...Patnáct vět německyPráce a zaměstnání | Arbeit und BerufPatnáct nejdůležitějších vět, které v němčině potřebujete, když chcete konverzovat o práci a zaměstnání.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...

-ien | -ie | -iell | -ieren | -ierung