čeština | angličtina | němčina | ruština
den | ein | Asien | Ben

-ien němčina

Význam -ien význam

Co v němčině znamená -ien?

-ien

nachgestelltes Wortbildungselement zur Bildung von Ländernamen und Ähnlichem

Synonyma -ien synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako -ien?

-ien němčina » němčina

Reptil -s Kriechtier -s -e

Možná hledáte...

-ier | -ie | -iell | -ieren | -ierung