Ion | iont | iron | Von

-ion němčina

Význam -ion význam

Co v němčině znamená -ion?

-ion

Derivatem (Ableitungsmorphem, Wortbildungselement) in Fremdwörtern, das hauptsächlich der Substantivierung von Verben, in einigen Fällen auch der Substantivierung von Adjektiven dient
Doporučujeme...Patnáct vět německyVlak | Der ZugS těmito větami se určitě neztratíte na nádraží v kterékoliv německy mluvící zemi.Naučit se 15vet.cz »