RON | Ion | Irin | dron

iron čeština

Příklady iron německy v příkladech

Jak přeložit iron do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Iron City 700.
Iron City 700.
Znám vás z Iron City.
Ich habe Sie in Iron City gesehen.
Zacíná zasedání okresního soudu v Iron Cliffs.
Das Wandergericht des Bezirks Iron Cliffs ist hiermit eröffnet.
Odvezl jste tu noc porucíka Maniona do vezení v Iron City?
Brachten Sie Lt. Manion in jener Nacht ins Gefängnis von Iron City?
Mluvil porucík cestou do Iron City o té strelbe?
Auf der Fahrt nach Iron City, sprach da der Leutnant über die Tat?
Jak vám pri tom všem, v karavanu i cestou do Iron City, porucík Manion pripadal?
Welchen Eindruck machte Lt. Manion im Wohnwagen auf Sie, und auf der Fahrt nach Iron City?
Objevte 3s US Army a slibuji, že bude něco zajímavějšího Iron Cross pro vás.
Geben Sie her!
No, tak co třeba Iron Butterfly?
Also, wie wäre es mit Iron Butterfly?
Co takhle Iron, dědo?
Probiere es doch mit Glasklar.
Iron maiden? Žůžo!
Genial!
A teď, předkapela Iron Maiden, Divokí Hřepci!
Was jetzt? Und jetzt die Vorgruppe von Iron Maiden, die Wyld Stallyns!
Co je tohle? Iron Butterfly?
Diese Musik kenne ich noch von früher.
Lítáte někdy na mise Iron Hand?
Flogen Sie je eine Iron Hand?
Už jste sloužil na misi Iron Hand?
Schon mal eine Iron Hand geflogen?
Doporučujeme...Patnáct vět německyMěsta | StädteJak se bavit německy o cizích městech, která navštěvujeme.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...