On | Io | in | Von

Ion němčina

iont, ion

Význam Ion význam

Co v němčině znamená Ion?

Ion

ion Chemie, Physik elektrisch geladenes Teilchen, das aus einem neutralen Atom oder Molekül durch Anlagerung oder Abgabe von Elektronen entsteht; Ionisation Dieses Ion ist zweifach positiv geladen.
Doporučujeme...Patnáct vět německyNerozumím! | Ich verstehe nicht!Těchto patnáct vět vám v němčině pomůže vybruslit ze situace, když jste něčemu nerozuměli.Naučit se 15vet.cz »

Překlad Ion překlad

Jak z němčiny přeložit Ion?

Ion němčina » čeština

iont ion

ion němčina » čeština

ion

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako Ion?

Ion němčina » němčina

Ionen
Doporučujeme...Patnáct vět německyMěsta | StädteJak se bavit německy o cizích městech, která navštěvujeme.Naučit se 15vet.cz »

ion čeština

Překlad Ion německy

Jak se německy řekne Ion?

ion čeština » němčina

Ion ion Ionen

Příklady Ion německy v příkladech

Jak přeložit Ion do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Tak Ian onobi Ion.
Tak Ian onobi Ion.
Cítím, že dokonce ani to dlouhé nahlédnutí na ion pohon nebylo dostatečné.
Es wird nicht reichen, sich das lonengetriebe genau anzusehen.
My, uhm, chystáme se jim pomoct přivést sem Hvězdnou bránu a výměnou za to dostaneme ion pohon na prostudování.
Wir helfen, ein Stargate herzubringen. Dafür dürfen wir ein lonengetriebe untersuchen.
No, Coyle, možná je to tím, že používá Ion Pro, nový přídavný motor od pohoných systémů Tech Con.
Nun, Coyle, vielleicht hat er lon Pro, das neue Kraftstoffadditiv - von Tech Con Antriebssysteme.
Ion Pro zaručuje zlepšení hnacího výkonu lodi bez ohledu na třídu lodi, v které letíte.
Ion Pro steigert die Antriebsleistung bei allen Modellen.
Ať už závodíte ve Smyčce Kon Garatu nebo právě vezete děti do školy, použijte Ion Pro ve vašem zdroji energie.
Ob Sie am Kon Garat teilnehmen oder die Kinder zur Schule bringen, nutzen Sie lon Pro.
Ion Pro od pohonných systému Tech Con: váš systém rozšíří experti v Ion pohonné technologii.
Ion Pro von Tech Con Antriebssysteme, lhre systemweiten Experten für lonen-Antriebstechnik.
Ion Pro od pohonných systému Tech Con: váš systém rozšíří experti v Ion pohonné technologii.
Ion Pro von Tech Con Antriebssysteme, lhre systemweiten Experten für lonen-Antriebstechnik.
Stále máte ten ion pohon ke studiu.
Das lonengetriebe erwartet dich.
To jsou mé dcery, Chi Eekway a Che Amanwe. A můj syn, Ion.
Dies sind meine Töchter Chi Eekway und Chi Amanwe und mein Sohn Ion.
Ion a já musíme ještě něco dořešit se senátorkou.
Ion und ich haben Dinge mit der Senatorin zu besprechen.
Ion právě dorazil z Pantory se zprávou, že situace je ještě horší, než si máme myslet.
Ion berichtet von Pantora, dass die Lage noch weit dramatischer ist, als man uns glauben machen will.
Bydleli jste v malém bytě nad barem, ion psal hudbu a ty jsi míchala koktejly.
Ihr habt in einer winzigen Wohnung über der Bar gelebt, er schrieb seine Musik und du hast deine Drinks gemacht.
Prime, ničím tvou jiskru svou ion zbraní!
Tod! Prime, ich zerstöre deinen Spark mit meiner Ionenkanone!
Doporučujeme...Patnáct vět německyVedro | HitzeTakhle si můžete německy postěžovat na letní vedro.Naučit se 15vet.cz »