on | Io | in | won

ion spanělština

ion, iont

Překlad ion překlad

Jak z spanělštiny přeložit ion?

ion spanělština » čeština

ion iont

ion čeština

Překlad ion spanělsky

Jak se spanělsky řekne ion?

ion čeština » spanělština

ion ión

Příklady ion spanělsky v příkladech

Jak přeložit ion do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Tím Ion Matrix krystalem.
Con el cristal iónico.
Cítím, že dokonce ani to dlouhé nahlédnutí na ion pohon nebylo dostatečné.
Empiezo a tener el presentimiento de que ni siquiera un buen. vistazo a este motor de iones será suficiente.
My, uhm, chystáme se jim pomoct přivést sem Hvězdnou bránu a výměnou za to dostaneme ion pohon na prostudování.
Nosotros, vamos a ayudarles a traer un Stargate aquí y a cambio. conseguimos un motor de iones para estudiarlo.
No, Coyle, možná je to tím, že používá Ion Pro, nový přídavný motor od pohoných systémů Tech Con. Ano, možná.
Bueno, Coyle, quizás esté usando Ion Pro,. un nuevo aditivo de motor de los Sistemas de Propulsión de Tech Con.
Ion Pro zaručuje zlepšení hnacího výkonu lodi bez ohledu na třídu lodi, v které letíte.
Sí, tal vez. Ion Pro está garantizado para mejorar el rendimiento del motor,. no importa qué clase de nave pilotee.
Ať už závodíte ve Smyčce Kon Garatu nebo právě vezete děti do školy, použijte Ion Pro ve vašem zdroji energie.
Para competir en el Bucle de Kon Garat, o sólo para llevar. sus hijos a la escuela, usa Ion Pro en tu fuente de energía.
Ion Pro od pohonných systému Tech Con: váš systém rozšíří experti v Ion pohonné technologii.
Ion Pro, de los Sistemas de Propulsión de Tech Con,. los mejores expertos en la tecnología del motor de iones.
Ion Pro od pohonných systému Tech Con: váš systém rozšíří experti v Ion pohonné technologii.
Ion Pro, de los Sistemas de Propulsión de Tech Con,. los mejores expertos en la tecnología del motor de iones.
Stále máte ten ion pohon ke studiu.
Todavía tenemos ese motor de iones para estudiar.
Všechna federální pošta prochází přes zařízení Ion Beam v Bridgeportu, New Jersey.
Sí, así es. Toda la correspondencia federal pasa por haces de iones en Bridgeport, Nueva Jersey.
Joannino jméno se objevilo na seznamu zákazníků, kteří si nedávno koupili boty Ion Burtons velikosti šest.
El nombre de Joanna salía. En una lista de clientes, que han comprado, recientemente, Un par, de la talla seis, de Ian Burtons.
Dobrý, má jedna moje - ion který provést.
Bueno, tenemos una mision que cumplir.
Sledoval jsem ji ulicemi Ion Barbu, Filature, Ioanisei, Feroviari a Pacia, kde vešla do domu č. 32.
La seguí por las calles Ion Barbu, Filature Ioanisei, Feroviari y Pacii, e ingresó al edificio nro. 32.
V 7.15 jsem začal sledovat Alexe Jancu u jeho domu v ulici Ion Barbu 12.
Vigilé a Alex Iancu desde las 7:15 en su residencia de la calle Ion Barbu 12.