on | Io | in | von

ion čeština

Překlad Ion rusky

Jak se rusky řekne Ion?

ion čeština » ruština

ион ио́н
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyAutobusy, tramvaje a metro | Автобусы, трамваи и метроS těmito ruskými větami se neztratíte v hromadné dopravě kdekoliv, kde se mluví rusky.Naučit se 15vet.cz »

Příklady Ion rusky v příkladech

Jak přeložit Ion do ruštiny?

Citáty z filmových titulků

Cítím, že dokonce ani to dlouhé nahlédnutí na ion pohon nebylo dostatečné.
Я имею чувство, что даже долгий взгляд на ионный двигатель достаточен.
My, uhm, chystáme se jim pomoct přivést sem Hvězdnou bránu a výměnou za to dostaneme ion pohon na prostudování.
Мы собираемся помочь им перенести Звездные врата сюда. В обмен, мы получим информацию для изучения, касательно ионного двигателя.
Ion Pro zaručuje zlepšení hnacího výkonu lodi, bez ohledu na třídu lodi, v které letíte.
Ион Про, гарантирует, что улучшит работу двигателя, независимо от того, на корабле какого класса вы летаете.
Ion Pro od pohoných systému Tech Con: Váš systém rozšíří experti v Ion pohonné technologii.
Ион Про от Тех Кон Прямоточных Систем, ваши широкоохватные эксперты в технологии ионного двигателя.
Ion Pro od pohoných systému Tech Con: Váš systém rozšíří experti v Ion pohonné technologii.
Ион Про от Тех Кон Прямоточных Систем, ваши широкоохватные эксперты в технологии ионного двигателя.
Stále máte ten ion pohon ke studiu.
Вы все еще собирались изучить тот ионный двигатель.
Tohle jsou mé dcery, Chi Eekway a Che Amanwe a můj syn, Ion.
Это мои дочери, Чи Еквей и Чи Аманве, и мой сын, Ион.
Ion a já máme nejprve nějaké otázky na projednání se senátem.
Иону и мне нужно обсудить с сенатором некоторые вопросы.
Kolega ti položí otázku.ion.
Мой приятель задаст тебе вопрос.
Bydleli jste v malém bytě nad barem, ion psal hudbu a ty jsi míchala koktejly.
Вы жили в маленькой квартирке этажом выше бара, он сочинял свою музыку, а ты мешала коктейли.
Vlastně je to lithium ion.
Вообще, она же литий-ионная.
Lidí snili o zdvojnásobení hustoty standardní lithiové ion baterie, a vy zčtyřnásobujete?
Пока люди мечтают удвоить мощность ионно-литиевой батареи, вы её уже учетверили!
Blastery s vysokou silou, ion kanóny a protonové torpéda.
Скорострельные бластеры, ионные орудия и протонные торпеды.
Ve stejné elektrárně jsme kdysi měli výzkumníka, kterého si vyhlídl kriminální boss Ion Gurian.
Вы знаете, у нас на примете был научный сотрудник той же атомной электростанции в Молдавии, он был мишенью местного криминального авторитета. Иона Гуриана.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Na druhé straně i mnozí politikové však straní Stanculescovi; jsou mezi nimi např. současný ministr obrany Victor Babiuc, bývalý prezident Ion Illiescu a většina vysokých důstojníků rumunské armády.
Но многие политики защищают Станкулеску; среди них нынешний министр обороны Виктор Бабюк, бывший президент Ион Илиеску и большинство офицерской армейской верхушки.
Díky tomu se do prezidentského úřadu mohl vrátit Ion Iliescu, aparátčík Ceauseskova režimu, který Rumunsku vládl v prvních, promarněných letech postkomunistické transformace.
Эта непопулярность открывает дорогу к посту президента для Иона Илиеску, аппаратчика времен Чаушеску, правившего Румынией в первые, потраченные впустую, годы посткоммунистического прехода.
Doporučujeme...Patnáct vět ruskyDobrý den a na shledanou | Добрый день и здравствуйтеTyhle věty potřebujete v ruštině znát, když se chcete s někým pozdravit nebo rozloučit.Naučit se 15vet.cz »