on | Io | in | zon

ion čeština

Překlad Ion švédsky

Jak se švédsky řekne Ion?

ion čeština » švédština

jon joner

Příklady Ion švédsky v příkladech

Jak přeložit Ion do švédštiny?

Citáty z filmových titulků

Všechna federální pošta prochází přes zařízení Ion Beam v Bridgeportu, New Jersey.
Jo, det gör de. All federal post körs genom. jonstråleanläggningen i Bridgeport i New Jersey.
Vy jste registrovaný vlastník Saturnu Ion z roku 2001?
Är du ägaren av en 2001:as Saturn Ion?
To jsou mé dcery, Chi Eekway a Che Amanwe. A můj syn, Ion.
Detta är mina döttrar, Chi Eekway och Che Amanwe, och min son, Ion.
Nezdržím. Ion a já musíme ještě něco dořešit se senátorkou.
Jag blir inte länge, Ion och jag har lite att diskutera med senatorn först.
Ion právě dorazil z Pantory se zprávou, že situace je ještě horší, než si máme myslet.
Ion har just hört från- -Pantora att saker är värre än vi tidigare trott.
Bydleli jste v malém bytě nad barem, ion psal hudbu a ty jsi míchala koktejly.
Ni bodde i en liten lägenhet ovanför baren. Han skrev musik, du blandade drinkar.
Lidí snili o zdvojnásobení hustoty standardní lithiové ion baterie, a vy zčtyřnásobujete?
Andra dubblar densiteten i litium- batteriet, men ni fyrdubblar den.
Prime, ničím tvou jiskru svou ion zbraní!
Dö! Prime, jag förstör din gnista med min jonförstörare!