RON | ion | dron | irto

iron čeština

Příklady iron italsky v příkladech

Jak přeložit iron do italštiny?

Citáty z filmových titulků

Iron City 700.
Iron City 700.
Znám vás z Iron City.
L'ho vista ad Iron City.
Začíná zasedání okresního soudu v Iron Cliffs.
La Corte Suprema della Contea di Iron Cliffs é da adesso in sessione.
Odvezl jste tu noc poručíka Maniona do vězení v Iron City? Ano.
Dopo di che lei consegnò subito il tenente Manion al carcere giudiziario, vero?
Mluvil poručík cestou do Iron City o té střelbě?
Durante tutto questo tragitto, il tenente parlò ancora dell'accaduto?
Jak vám při tom všem, v karavanu i cestou do Iron City, poručík Manion připadal?
In tutto quel tempo, nella roulotte, poi durante il tragitto, come le sembrò il tenente Manion?
Iron Idem.
Iron Idem.
Jestli o něčem takovém víte, já, Iron Idem, čekám na vaše telefonáty.
Se ne conoscete, io, Iron Idem, aspetto le vostre chiamate.
Iron Idem!
Iron Idem!
Ty jsi Iron Idem News?
Sei l'Iron Idem delle notizie?
Nezapomeneme také na ty, kteří, jako Iron Idem, zradili lidstvo kolaborací s Marťany.
Ma non possiamo dimenticare nemmeno quelli che, come Iron Idem, hanno disonorato la razza umana collaborando con i marziani.
Co takhle Iron, dědo?
SAM: Prova il detersivo per i vetri.
Iron sulfine - sulfin železnatý, jinak bláznovo zlato.
Solfuro di ferro, noto anche come l'oro degli sciocchi.
V Iron Heights si odpykává několik doživotních trestů.
Sta scontando diversi ergastoli a Iron Heights.

Možná hledáte...