lít | litý | vlít | ulít

-lit čeština

Překlad -lit německy

Jak se německy řekne -lit?

-lit čeština » němčina

-lith
Doporučujeme...Patnáct vět německyZdvořilost | HöflichkeitTyhle věty v němčině otvírají dveře: jak požádat o pomoc, jak nabídnout pomoc a jak se chovat zdvořile.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...

-li | -lich | -lien | -ling | -lith | -lichenes