mont | Menu | Menü | Kent

-ment němčina

Význam -ment význam

Co v němčině znamená -ment?

-ment

nachgestelltes Wortbildungselement, das aus Verben sächliche Substantive bildet; bezeichnet wird häufig das Resultat der Handlung, die von dem wortbildenden Tätigkeitswort bezeichnet wird Das Suffix -iment ist wesentlich seltener vertreten als die beiden anderen Varianten.
Doporučujeme...Patnáct vět německyAutobus a tramvaj | Bus und StraßenbahnS těmito větami se určitě neztratíte v hromadné dopravě kteréhokoliv města v německy mluvících zemích.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...