-metrisch němčina

Význam -metrisch význam

Co v němčině znamená -metrisch?

-metrisch

gebundenes Lexem mit der Bedeutung „auf Messen, Messungen bezogen“ -metrisch kommt als gebundenes Lexem in vielen Wörtern vor: geometrisch, phonometrisch, stilometrisch.
Doporučujeme...Patnáct vět německyV kterém patře? | In welchem Stock?Patnáct vět v němčině, ze kterých se naučíte správně mluvit o patrech v domě.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...