ony | něm | Krym | sněm

-nym němčina

Význam -nym význam

Co v němčině znamená -nym?

-nym

nachgestelltes Wortbildungselement in Fremdwörtern aus dem Griechischen mit der Bedeutung: Name, Wort Ein Ananym ist die Bezeichnung eines rückwärts geschriebenen Namens.
Doporučujeme...Patnáct vět německyVlak | Der ZugS těmito větami se určitě neztratíte na nádraží v kterékoliv německy mluvící zemi.Naučit se 15vet.cz »