čeština | angličtina | němčina | ruština
how | hod | BMW | bo

-ow němčina

Význam -ow význam

Co v němčině znamená -ow?

-ow

Ortsnamenendung Nachnamenendung