Prag | piha | Hang | Page

-phag němčina

Význam -phag význam

Co v němčině znamená -phag?

-phag

nachgestelltes Wortbildungselement in Fremdwörtern aus dem Griechischen mit der Bedeutung: essen, fressen Was sich phytophag ernährt, ernährt sich von Pflanzen.
Doporučujeme...Patnáct vět německyAutobus a tramvaj | Bus und StraßenbahnS těmito větami se určitě neztratíte v hromadné dopravě kteréhokoliv města v německy mluvících zemích.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...