erin | irren | Urin | Irin

-rien němčina

pěchota, laboratoř

Překlad -rien překlad

Jak z němčiny přeložit -rien?

-rien němčina » čeština

pěchota laboratoř
Doporučujeme...Patnáct vět německyNerozumím! | Ich verstehe nicht!Těchto patnáct vět vám v němčině pomůže vybruslit ze situace, když jste něčemu nerozuměli.Naučit se 15vet.cz »

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako -rien?

-rien němčina » němčina

Laboratorium Labor Infanterie Fußvolk -häuser

Možná hledáte...

Doporučujeme...Patnáct vět německyV kterém patře? | In welchem Stock?Patnáct vět v němčině, ze kterých se naučíte správně mluvit o patrech v domě.Naučit se 15vet.cz »