ten | sten | tzn | týn

-ten němčina

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako -ten?

-ten němčina » němčina

Bau -s
Doporučujeme...Patnáct vět německyBýt tam | DaseinJak německy mluvit o tom, že někdo někde je, že je přítomen, že je u toho.Naučit se 15vet.cz »

Možná hledáte...

-ter | -tes | -te | -test