Z | ž | y | ý

7 němčina

Význam 7 význam

Co v němčině znamená 7?

7

schriftliches Zeichen, das die Zahl Sieben darstellt Ab Beginn der Klasse 7 wird der für alle verbindliche Unterricht durch den Wahlpflichtunterricht ergänzt.
Doporučujeme...Patnáct vět německyV kterém patře? | In welchem Stock?Patnáct vět v němčině, ze kterých se naučíte správně mluvit o patrech v domě.Naučit se 15vet.cz »