Z | y | ý | X

ž čeština

Příklady ž německy v příkladech

Jak přeložit ž do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Ž e, pane Connore?
Denken Sie nicht, Mr. Connor?
Ž e existuje?
Ich meine, dass es ihn gibt?
To, že byl mým pánem a vládcem. Ž e jsme byli.
Na ja, du weißt schon, dass er je mein Herr und Meister war.
A ž se vrátíme.
Und wenn wir zurück sind.
Chci spát, tak ž nemelte!
Haltet alle die Klappe, ich will schlafen.
P-O-R-A-Ž.
B-E-S-l.
Válečný kříž královny Viktorie existuje již sto let. Uděluje se za statečnost, je ž se očekává od britsk ého vojáka, který čelí nepříteli. Zatím jich bylo uděleno jen 1344.
In den 100 Jahren, seit es das Victoria-Kreuz gibt, für höchste Tapferkeit, die über das hinausgeht, was man von britischen Soldaten erwartet, wurden nur 1. 344 davon verliehen.
Udělají to samé, jen jejich příští útok ž nebude jen sčítat čísla v počítači.
Sie werden dasselbe tun wollen. Beim nächsten Angriff werden aber nicht mehr nur Zahlen addiert.
O dvě hodiny později u ž budeš za Alpami, ve Švýcarsku.
In zwei Stunden sind Sie über die Alpen und in der Schweiz.
U ž jsme měli pauzu, slečno Dupeová.
Wir hatten unsere Pause, Miss Dupea.
Ž - I - J!
Gib mir ein L, ein E, ein B, ein E, ein N.
U ž máš 120 dolarů.
Und wir machen weiter.
U ž chlubné řeči žádné!
Es ist nicht hohle Wut.
U ž dlouho žiju.
Ich habe lang genug gelebt.
Doporučujeme...Patnáct vět německyMáme naspěch | Zeit und EileTyhle věty vám přijdou v němčině vhod, až budete pospíchat.Naučit se 15vet.cz »