ý | Z | ž | X

y němčina

y

Význam y význam

Co v němčině znamená y?

y

die Kleinschreibeform/Minuskel des 25. Buchstaben des lateinischen Alphabets

Y

fünfundzwanzigster Buchstabe des lateinischen Alphabets Nach dem Y kommt nur noch das Z.
Doporučujeme...Patnáct vět německyPočasí | Das WetterNěmecké věty do větru i do deště.Naučit se 15vet.cz »

Překlad y překlad

Jak z němčiny přeložit y?

y němčina » čeština

y

Synonyma Německá synonyma

Která slova mají v němčině podobný význam jako y?
Doporučujeme...Patnáct vět německyAutobus a tramvaj | Bus und StraßenbahnS těmito větami se určitě neztratíte v hromadné dopravě kteréhokoliv města v německy mluvících zemích.Naučit se 15vet.cz »

y čeština

Překlad y německy

Jak se německy řekne y?

y čeština » němčina

y Ypsilon Y grec

Příklady y německy v příkladech

Jak přeložit y do němčiny?

Citáty z filmových titulků

Opravuji, dámy a pánové, muž kterého podporuji je Besinger, W, O, O, L, E, Y.
Korrektur, meine Damen und Herren. Ich unterstütze Bensinger. W-O-O-L-E-Y!
F-O-L-E-Y.
F-o-l-e-y.
Takže y jsi jen figurína.
Du bist also der Dummkopf.
A-U-L-Y.
Wie schreibst du es?
O-R-L-Y.
Orly. O-R-L-Y.
C-A-R-E-Y.
C-A-R-E-Y.
Eres cobarde y tienes miedo de estos gringos. Un momento, muchacho.
Sprechen Sie Englisch, Vargas.
Vaya y traiga aquel. Nech mě tady.
Nein, lasst mich bleiben.
Pak X, Y a Z-bombu, a jednoho krásného dne jedna z nich bouchne. Bum!
Dann eine X-Bombe, eine Y-Bombe und eine Z-Bombe, bis eine explodiert.
C-A-D-Y.
C-A-D-Y.
Máte taxi s registrační značkou Y-64728?
Haben Sie ein Taxi mit dem Nummernschild Y-64728?
Řekněte mu, aby poslal někoho ze stanice Y, kdo by se se mnou setkal v Záhřebu.
Bitten Sie ihn, jemanden von Abteilung Y zu senden, den ich in Zagreb treffe.
Uzavřete palubu B, sekce 18Y až 23D.
Sperren Sie das B-Deck ab, Sektionen 18-Y bis 23-D.
Enrique Ramirez Sanchez Cornejo y Mendoza.
Enrique Ramirez Sanchez Cornejo y Mendoza.
Doporučujeme...Patnáct vět německySpánek | SchlafJak mluvit německy o spánku, usínání, snech, probouzení a vstávání.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Odčiňuji, že jsem vůči Y pocítil antipatii nebo že jsem si přál, aby Y zmizel.
Ich büßte dafür, daß ich diese Antipathie empfand, oder weil ich wünschte, Herr Y möge verschwinden.
Odčiňuji, že jsem vůči Y pocítil antipatii nebo že jsem si přál, aby Y zmizel.
Ich büßte dafür, daß ich diese Antipathie empfand, oder weil ich wünschte, Herr Y möge verschwinden.