ý | z | ž | x

y angličtina

y

Význam y význam

Co v angličtině znamená y?
Definice v jednoduché angličtině

y

Y is the twenty-fifth (25th) letter of the alphabet. "y" comes after "x" and before "z"

y

ypsilon (= Y) the 25th letter of the Roman alphabet

Y

ypsilon the 25th letter of the Roman alphabet yttrium (= yttrium) a silvery metallic element that is common in rare-earth minerals; used in magnesium and aluminum alloys
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyHudba | MusicAnglické konverzační minimum na téma hudba.Naučit se 15vet.cz »

Překlad y překlad

Jak z angličtiny přeložit y?

y angličtina » čeština

y r.

Y angličtina » čeština

Y ytrium

Synonyma Anglická synonyma

Která slova mají v angličtině podobný význam jako y?

y angličtina » angličtina

wye Y yrs. yrs yr. yr year yard
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyJazyky | LanguagesTo nejdůležitější, co v angličtině potřebujete k tomu, abyste si mohli popovídat o cizích jazycích.Naučit se 15vet.cz »

Příklady y příklady

Jak se v angličtině používá y?

Citáty z filmových titulků

Y'all try taking care of yourselves, too, all right?
Taky se o sebe můžete zkusit postarat, dobře?
Y-yes.
A-ano.
Y-you feeling better?
Cítíš se lépe?
I'm sorry, that was advice-y.
Promiň, to bylo trochu radivější.
Y-you couldn't trust me with this one thing.
Nemohlas mi důvěřovat s touhle jednou jedinou věcí!
Seriously. S-R-S-L-Y.
Vážně, V-Á-Ž-N-Ě.
Y-Y-You hacked into Valencia's phone?
Ty ses nabourala do Valencie telefonu?
Y-Y-You hacked into Valencia's phone?
Ty ses nabourala do Valencie telefonu?
Y-You said you were trying to keep your distance from me, a-and then you do this?
Říkala jsi, že si ode mě snažíš držet vzdálenost, a pak uděláš tohle?
Pilar? Y-You. Can you do that?
Říkám to správně?
I mean, y-you're stuck, man, bad.
Zasekl ses.
Oh, man, y-you got to stop.
Už přestaň.
See, I told y'all we should've brought our guns.
Říkal jsem, že jsme si měli přínést zbraně.
Man, I told y'all we should've got a sitter!
Já vám říkal, že bychom měli mít hlídání.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Honni soit qui mal y pense!
Hanba tomu, kdo nečisté má myšlenky!
The failure to subsequent non-discovereither y of weapons of mass destruction, or connections with Al-Qaeida, have both been shrugged off by George Bush and his neo-conservative cabal.
Irák je připomínkou americké nespoutané touhy pomstít se za teroristické útoky ze září 2001 a potrestat i ty, kdo s pachateli ve spojení nejsou.
The idea behind a slippery slope is that if you do x, which is acceptable, you will end up doing y, which is not.
Principem šikmé plochy je to, že udělá-li někdo něco, co je ještě přípustné, udělá nakonec i něco dalšího, co už ale přípustné není.
I atone for experiencing this antipathy, or for wishing Y's disappearance.
Odčiňuji, že jsem vůči Y pocítil antipatii nebo že jsem si přál, aby Y zmizel.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyVedro | HeatTakhle si můžete anglicky postěžovat na letní vedro.Naučit se 15vet.cz »

Y čeština

Překlad y anglicky

Jak se anglicky řekne y?

Y čeština » angličtina

Y

y čeština » angličtina

y bags bag

Příklady y anglicky v příkladech

Jak přeložit y do angličtiny?

Citáty z filmových titulků

General Pompeliu Moctezuma de la Bella del Conde y de Lonbus.
General Pompeliu Moctezuma de la Bella del Conde y de Lonbus.
General Pompeliu Moctezuma de la Bella del Conde y de Lonbus, jak jsem už říkal.
General Pompeliu Moctezuma de la Bella del Conde y de Lonbus as I said before.
General Pompeliu Moctezuma de la Bella del Conde y de Lonbus. Má drahá, představuji ti pana a paní Ashendenovi.
My dear, I want you to meet Mr. And Mrs. Ashenden.
Opravuji, dámy a pánové, muž kterého podporuji je Besinger, W, O, O, L, E, Y.
Correction, ladies and gentlemen. The man I am backing is Bensinger. W-O-O-L-E-Y!
Je to: E-G-Y-P-T.
E-G-Y-P-T.
F-O-L-E-Y.
F-O-L-E-Y.
Sue Harvey. H-A-R-V-E-Y.
H-A-R-V-E-Y.
D-E-R-R-Y.
D-E-R-R-Y.
Pedro Encarnación Arango y Roca Fuerte, k vašim službám.
Pedro Encarnacion Arango y Roca Fuerte. at your service, ma 'am.
Il y a quelque chose que vous voulez?
Il y a quelque chose que vous voulez?
Takže y jsi jen figurína.
So you're the dummy.
J-O-Y.
J-O-Y.
Nestůj tam jako tvrdé y.
Well, don't just stand there!
S-M-Y-T-H-E.
S-M-Y-T-H-E.
Doporučujeme...Patnáct vět anglickyPaměť | MemoryJak anglicky mluvit o pamatování a zapomínání.Naučit se 15vet.cz »

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Odčiňuji, že jsem vůči Y pocítil antipatii nebo že jsem si přál, aby Y zmizel.
I atone for experiencing this antipathy, or for wishing Y's disappearance.
Odčiňuji, že jsem vůči Y pocítil antipatii nebo že jsem si přál, aby Y zmizel.
I atone for experiencing this antipathy, or for wishing Y's disappearance.