z | y | ý | x

ž čeština

Příklady ž portugalsky v příkladech

Jak přeložit ž do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Dáme jim kratší hodiny tím, ž e zkrátíme jejich hodinu oběda na dvacet minut.
Muito bem,vamos dar-lhes então redução de horário. Começaremos por cortar-lhes 20 minutos da hora do lanche.
Neuvěřitelné, co zmůžou peníze. Ž e, pane Connore?
É espantoso como o dinheiro ajuda, não acha, Mr.
Ž e existuje?
Com a existência dele.
Vždyť. To, že byl mým pánem a vládcem. Ž e jsme byli.
Quer dizer sabes. que tenha sido meu amo e senhor, que tenhamos sido.
A ž se vrátíme.
E quando voltarmos.
P-O-R-A-Ž.
D-e-r-r-a.a?!
Možná zde nechám ten Ž-E-B-Ř-Í-K.
Podemos deixar a E-S-C-A-D-A.
Válečný kříž královny Viktorie existuje již sto let. Uděluje se za statečnost, je ž se očekává od britsk ého vojáka, který čelí nepříteli. Zatím jich bylo uděleno jen 1344.
A Victoria Cross, Criada há 100 anos, por valor e extrema coragem além daquela que se espera dum soldado britânico face ao inimigo, só 1.344 foram outorgadas.
Ještě týden, a budeš plavatjako r. r. r. D. d. d. Ž. ž. ž.
Mais uma semana e já nadas como um pei. pei. um golfi. golfi. um tuba. tuba. tuba.
Ještě týden, a budeš plavatjako r. r. r. D. d. d. Ž. ž. ž.
Mais uma semana e já nadas como um pei. pei. um golfi. golfi. um tuba. tuba. tuba.
Ještě týden, a budeš plavatjako r. r. r. D. d. d. Ž. ž. ž.
Mais uma semana e já nadas como um pei. pei. um golfi. golfi. um tuba. tuba. tuba.
O dvě hodiny později u ž budeš za Alpami, ve Švýcarsku.
Em duas horas, estarás por cima dos Alpes e na Suiça.
U ž jsme měli pauzu, slečno Dupeová.
Terminou a pausa, Srta. Dupea.
M? žete mi dát ten n? ž.
Podes me dar a faca.