z | ž | y | ý

X portugalština

x

Překlad X překlad

Jak z portugalštiny přeložit X?

X portugalština » čeština

x

x čeština

Překlad X portugalsky

Jak se portugalsky řekne X?

x čeština » portugalština

X

Příklady X portugalsky v příkladech

Jak přeložit X do portugalštiny?

Citáty z filmových titulků

Markýz X se ve svém velkolepém římském sídle připravuje na hosty, kteří přijdou.
Nos arredores de Roma, na sua magnífica propriedade, o marquês de X, dispõe-se a receber os seus convidados.
Byli tu za mnou v posledním týdnu 6x. - Kdo vůbec jsou?
Passaram a semana a vir cá.
Dr. Leopold X. Steinberg z Vídne.
Mrs. Upjohn, apresento-lhe Dr. Leopold X. Steinberg de Viena.
V bodě X je skladiště zásob.
Há um depósito de abastecimento no ponto 'X'.
Ano, věhlasný doktor X.
Sim, o eminente Dr. X.
Budu si to 100x denně připomínat.
Acho que tenho de me lembrar disto cem vezes por dia.
M-R-X-G.
Man, Roger, X-ray, George.
To je jaguár X150 z roku 1958.
É um Jaguar X150 de '58.
Viděl jsem je bojovat v kruhu s pokrytím stovky mil, nebo X tak velké jak celé teritorium.
Eu vi-os lutando em círculo cobrindo centenas de milhas, ou um X grande como todo o Território.
V 08.00 vplujeme do čtverce X. Povlečeme dělostřelecké terče.
Vamos rumar para a Área raio-X às 8.00 da manhã.
Obsah kyslíku: 4,7x bohatší než pozemský standard.
Conteúdo de oxigénio: 4,7 mais rico que o normal da Terra.
Dr. Milese Bennella a Becky Driscollovou. právě směřují na sever. v černo-bílém sedanu Ford. registrační číslo 2-X-3-7-7-9-6.
Parar e prender Dr. Bennell e Becky Driscoll, Dirigem-se para Norte num Ford Sedan preto e branco. Matrícula 2-X-3-7-7-9-6.
Opakuji--je to naléhavé. Hledejte černo-bílý Ford sedan 1955. registrační číslo 2-X-3-7-7-9-6.
Repito Um sedan Ford preto e branco de 1955.
Cela sotva 3x2 metry byla vybavena prostě.
A minha cela não media 3m x 2m. O mobiliário era o mais simples.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Abychom získali měřítko jeho velikosti, zkusme si představit toto: v roce 2012 vytvořil nový systém internetových adres IPv6 více než 340 bilionů bilionů bilionů (3,4 x 1038) adres - tedy přibližně 4,8 x 1028 adres pro každého člověka na zeměkouli.
Como medida da sua magnitude, considere-se isto: em 2012, o novo sistema de endereços da Internet, o IPv6, criou mais de 340 bilhões de bilhões de bilhões (3.4 x 1038) de endereços - isto é, cerca de 4.8 x 1028 endereços por cada pessoa na terra.
Abychom získali měřítko jeho velikosti, zkusme si představit toto: v roce 2012 vytvořil nový systém internetových adres IPv6 více než 340 bilionů bilionů bilionů (3,4 x 1038) adres - tedy přibližně 4,8 x 1028 adres pro každého člověka na zeměkouli.
Como medida da sua magnitude, considere-se isto: em 2012, o novo sistema de endereços da Internet, o IPv6, criou mais de 340 bilhões de bilhões de bilhões (3.4 x 1038) de endereços - isto é, cerca de 4.8 x 1028 endereços por cada pessoa na terra.