z | ž | y | ý

X spanělština

S

Překlad X překlad

Jak z spanělštiny přeložit X?

X spanělština » čeština

S znak křížek

x čeština

Překlad X spanělsky

Jak se spanělsky řekne X?

x čeština » spanělština

equis

Příklady X spanělsky v příkladech

Jak přeložit X do spanělštiny?

Citáty z filmových titulků

Odesílat všechny důležité informace poštovním holubem od X.
Envíe toda la información importante por paloma mensajera desde X.
Markýz X se ve svém velkolepém římském sídle připravuje na hosty, kteří přijdou.
En su majestuosa propiedad de los alrededores de Roma,.los marqueses de X se preparan para recibir a sus invitados.
Vzpomíná na Johna Bunnyho a Francise X. Bushmana, Henryho B. Walthalla.
Se acuerda de John Bunny y Francis X. Bushman, Henry B. Walthall.
Byli tu za mnou v posledním týdnu 6x.
Han venido todos los días de esta semana.
Ale má fůru peněz, vydělává 4x víc, než ostatní úředníci.
Pero gana mucho dinero. Unas cuatro veces más que los otros operarios.
Dr. Leopold X. Steinberg z Vídne.
Sra. Upjohn, le presento al Dr. Leopold X. Steinberg de Viena.
V bodě X je skladiště zásob.
También hay un almacén de suministros en el punto X.
Ano, věhlasný doktor X.
Sí. El eminente Dr. X.
Coro Smithová, jste obviněna podle obžaloby číslo 19-X5-27 u vrchního soudu Kalifornie.
Según el escrito acusatorio 19-X5-27 del Tribunal Superior de California se le imputa con dos cargos.
Budu si to 100x denně připomínat.
Tendré que recordármelo 100 veces al día.
Krev a vlny od kapitána X.
La sangre y la rompiente por el Capitán X.
Ten kapitán X, Já bych se s ním moc rád setkal.
Este capitán X, me gustaría mucho conocerlo.
Pouze podepiš tenhle papír, tady na to X.
Sólo firma este papel, aquí donde está la X, aquí.
M-R-X-G.
Roma, Xilófono, Jerónimo.

Citáty ze zpravodajství a publicistiky

Roger Caillois (1913-1978) se takovému uvažování ironicky vysmíval: když u X zapomenu deštník, je to proto, že k X cítím podvědomé sympatie.
Roger Caillois (1913-1978) se burlaba de este pensamiento: si olvido mi paraguas en casa de X, es porque siento una simpatía subconsciente hacia él.
Roger Caillois (1913-1978) se takovému uvažování ironicky vysmíval: když u X zapomenu deštník, je to proto, že k X cítím podvědomé sympatie.
Roger Caillois (1913-1978) se burlaba de este pensamiento: si olvido mi paraguas en casa de X, es porque siento una simpatía subconsciente hacia él.
Přestože difrakci paprsků X na krystalech objevili Max von Laue, Walter Friedrich a Paul Knipping, byl to Lawrence Bragg, kdo pochopil, jak by jí šlo vědecky využít.
Aunque Max von Laue, Walter Friedrich y Paul Knipping habían descubierto la difracción de los rayos X mediante cristales, fue Lawrence Bragg quien comprendió cómo esto se podía aprovechar científicamente.